ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

06.02.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου-Βουλή (06/02/2014)

Ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας "Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις" (06/02/2014)

04.02.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου - Βουλή (04/02/2014)

Ομιλία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: “Ρύθμιση θεμάτων ΑΔΜΗΕ Α.Ε.” (04/02/2014)

03.02.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου – Βουλή (03/02/2014)

Επίκαιρη Ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση σχετικά με τον απολογισμό των Κυβερνητικών Πράξεων στον Τομέα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και την ασυλία του Ειδικού Διαχειριστή της «ΕΡΤ Α.Ε.» 

30.01.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου –Βουλή (30/01/2014)

Ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση των οδηγιών 2010/64/ΕΕ & 2012/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

20.12.13

Ζωή Κωνσταντοπούλου - Βουλή (20/12/2013)

Ομιλία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατάτη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών"Ενιαίος Φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων και άλλες διατάξεις" (20/12/2013)

18.12.13

Ζωή Κωνσταντοπούλου - Βουλή (18/12/2013)

Ομιλία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλήςκατά τη συζήτηση της πρότασης σύστασης εξεταστικής επιτροπήςγια την υπόθεση Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (18/12/2013)

10.12.13

Ζωή Κωνσταντοπούλου - Βουλή (10/12/2013)

Ομιλία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτησητου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων "Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων" (10/12/2013)
<<  2 3 4 5 6 [78 9 10 11  >>