ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

10.04.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου-Βουλή (10/04/2014)

Δευτερολογία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής : Δώρο της Κυβέρνησης στη Μερκελ το ξέπλυμα ευθυνών των Γερμανικών Εταιριών - Διαφθορέων Siemens, HDW, ThyssenKrupp(10/04/2014)

04.04.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου – Βουλή (04/04/2014)

Πρωτολογία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Επερώτησης Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις Μ.Κ.Ο., αρμοδιότητας Υπ. Εξωτερικών (04/04/2014) 

20.03.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου- Βουλή 20/03/2014

Ομιλία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης" (20/03/2014) 

13.03.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου-Βουλή (13/03/2014)

Ομιλία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Διοικητικές απλουστεύσεις- Καταργήσεις συγχωνεύσεις νομικών προσώπων & υπηρεσιών- Τροποποίηση πδ 318/1992 (13/03/2014) 

06.03.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου-Βουλή (06/03/2014)

Ομιλία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: Αναδιοργάνωση...

06.03.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου-Βουλή (06/03/2014)

Δευτερολογία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη:...

27.02.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου – Βουλή (27/02/2014)

Ομιλία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών Ενσωμάτωση Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20/12/2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ & τροποποίηση ν 2196/1994 (27/02/2014) 

11.02.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου-Βουλή (11/02/2014)

Ομιλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο (11/02/2014) 
<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>