24.07.15

Στην Εκδήλωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας