09.05.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου - Βουλή (09/05/2014)

Ομιλία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 (09/05/2014)