09.05.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου - Βουλή (09/05/2014)

Ομιλία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 (09/05/2014)

07.05.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου - Βουλή (07/05/2014)

Ομιλία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας»

05.05.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου- Βουλή (05/05/2014)

Ομιλία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος.(05/05/2014)

05.05.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου- Βουλή (2) (05/05/2014)

Δευτερολογία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος.(05/05/2014)

30.04.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου- Βουλή (30/04/2014)

Πρωτολογία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τη δραστηριότητα και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. (30/04/2014) 

30.04.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου- Βουλή (30/04/2014)

Δευτερολογία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τη δραστηριότητα και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. (30/04/2014) 

10.04.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου-Βουλή (10/04/2014)

Τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής: Δώρο της Κυβέρνησης στη Μερκελ το ξέπλυμα ευθυνών των Γερμανικών Εταιριών - Διαφθορέων Siemens, HDW, ThyssenKrupp.(10/04/2014)

10.04.14

Ζωή Κωνσταντοπούλου-Βουλή (10/04/2014)

Δευτερολογία Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Ολομέλεια της Βουλής : Δώρο της Κυβέρνησης στη Μερκελ το ξέπλυμα ευθυνών των Γερμανικών Εταιριών - Διαφθορέων Siemens, HDW, ThyssenKrupp(10/04/2014)
<<  1 2 3 4 [56  >>