03.05.16

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βραβεύει τους επιτυχόντες μαθητές της Κοινότητας Κέλλης