04.05.16

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την τελευταία επιζώσα του ολοκαυτώματος στο χωριό Λέχοβο