13.06.16

Συνάντηση με τους εργαζομένους του εργοστασίου λιπασμάτων στην Καβάλα