24.11.16

Ομιλία της Ζωής στη Γερουσία της Βραζιλίας