07.11.16

Ομιλία της Ζωής στη Λήξη της Συνεδρίασης Επανέναρξης των Εργασιών της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών